Anti discriminatiebeleid

Het beleid van Van Roosendaal Technisch Uitzendbureau (VRTU) is er op gericht om werkzoekenden een eerlijke kans op werk te geven, ongeacht leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, seksuele gerichtheid, levens-, politieke of geloofsovertuiging, ras, etnische afkomst of nationaliteit. Als bedrijf veroordeelt VRTU elke vorm van discriminatie op welke grond dan ook.

Klik hier voor ons anti discriminatiebeleid.

Comments are closed.