Test uw veiligheidskennis

U staat op het punt om een VCA proefexamen te maken. Dit is een test om te kijken of uw veiligheidskennis reeds goed genoeg is om uw VCA te behalen.

IMPORTANT!!: Indien u examen wilt doen voor uw VCA, dan raden wij u aan om dit bij een erkend examenbureau af te nemen, het is namelijk belangrijk dat uw VCA geregistreerd wordt op de databank. Meer informatie hierover vind u op de website van VCA Infra.

Onderdeel: Proefexamen Basisveiligheid VCA

Lees de volgende aanwijzingen goed door!

Dit proefexamen bestaat uit 40 meerkeuzevragen.

Na elke vraag volgen drie antwoordmogelijkheden, waarvan er slechts één de juiste is.
Voor dit examen zijn maximaal 40 punten te behalen. Elk goed antwoord levert u 1 punt op.

U bent geslaagd wanneer u 28 of meer punten hebt gehaald.

1) Wat is het doel van de milieuwetgeving?
2) Wat mag de overheidsinspectiedienst Veiligheid en Gezondheid doen bij het zien van een overtreding?
3) Welke factor is direct bepalend voor de risico’s van het werk?
4) Wat is het doel van een taakrisicoanalyse?
5) Aan wie moet je een ongeval direct melden?
6) Wat is een voorbeeld van veilig gedrag op de werkplek?
7) Wat is de beste manier om struikelen op de werkplek te vermijden?
8) Wat is één van de verplichtingen van de werknemer?
9) Welke kleuren worden gebruikt op borden voor brandbestrijdingsmiddelen?
10) Waarvoor worden steekflenzen gebruikt?
11) Wat is een functie van een werkvergunning?
12) Wat betekent dit bord?
(wit symbool op blauwe achtergrond)
13) Wat staat onder andere in een bedrijfsnoodplan vermeld?
14) Gevaarlijke stoffen worden in categorieën ingedeeld. Welke categorieën zijn dat onder andere?
15) Hoe kan blootstelling aan giftige stoffen het best worden beperkt?
16) Op de verpakking van een stof staat één van onderstaande pictogrammen. Wat is een eigenschap van deze stof?
(zwart symbool op oranje achtergrond)
(zwart symbool op witte achtergrond met rode rand)
17) Welke stof is een organisch oplosmiddel?
18) Wat is de LEL van een gas?
19) Wat doe je als eerste als je een brand ontdekt?
20) Wat is een explosiegevaarlijke omgeving?
21) Wat is een risico bij het werken met vast opgestelde slijpmachines?
22) Welke regel geldt onder andere voor een hijskraan?
23) Mag dubbel geïsoleerd elektrisch handgereedschap worden geaard?
24) Wat is een regel bij het gebruik van kettingen?
25) Welke regel geldt er bij het gebruik van een handtakel?
26) Mag je bij een vorkheftruck het contragewicht verzwaren?
27) Hoe moet een acetyleenfles zijn geplaatst tijdens het lassen?
28) Waardoor kun je valgevaar aan de rand van een werkvloer voorkomen?
29) Wat is de beste veiligheidsvoorziening bij een vloeropening?
30) Bij graafwerkzaamheden kan gevaar ontstaan, omdat er veel kabels en leidingen in de grond liggen. Daarom zijn er ’regels voor zorgvuldig graven’ opgesteld. Wat is één van deze regels?
31) Wat is verplicht bij het op hoogte werken vanuit een werkbak?
32) Je bent verf aan het spuiten in een besloten ruimte. Waarom moet je dan ventileren?
33) Wat is van invloed op de stroomsterkte bij elektrische stroomdoorgang door het menselijk lichaam?
34) Waarom wordt bij elektrische geleiders isolatie gebruikt?
35) Wat is een risico van statische elektriciteit?
36) Wat is belangrijk bij het handmatig optillen van een voorwerp dat op de grond staat?
37) Wat moet je met je persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) doen?
38) Tegen welk gevaar beschermt een ruimzichtbril?
39) Waartegen kunnen handschoenen geen bescherming bieden?
40) Wat is een gebruiksregel voor beschermende kleding?

U bent bijna klaar met de test, weet u zeker dat u alles goed heeft ingevuld? Eventueel kunt u terug door op de 'vorige' knop te klikken. Bent u klaar met de test klik dan op "test afronden".